Home

Naamwoordelijk gezegde

Wat is het naamwoordelijk gezegde (nwg)

Het naamwoordelijk gezegde (nwg) bestaat altijd uit een koppelwerkwoord. De koppelwerkwoorden zijn; zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken, blijken, dunken en voorkomen. Het koppelwerkwoord koppelt het naamwoordelijk deel aan het onderwerp. Het naamwoordelijk gezegde (nwg). Zoek de persoonsvorm (pv) Om vervolgens het naamwoordelijk gezegde op te schrijven, moet je de twee delen samenvoegen waaruit het naamwoordelijk gezegde bestaat: het werkwoordelijk deel en het naamwoordelijk deel. Dat zijn dus twee belangrijke stappen. die je bij het vinden van het naamwoordelijk gezegde altijd moet uitvoeren. De drie vragen

Naamwoordelijk gezegde | theorie Een naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin en een zinsdeel met een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord dat iets zegt over het onderwerp. Het naamwoordelijk gezegde geeft een toestand aan: het onderwerp is/ wordt/ blijft/ blijkt/ lijkt/ schijnt/ heet iets. De jongen is koning Het naamwoordelijk gezegde is een combinatie van een koppelwerkwoord en een naamwoordelijk deel. Het koppelwerkwoord koppelt het naamwoordelijk deel aan het onderwerp. Het naamwoordelijk deel geeft een eigenschap aan van het onderwerp. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zin: Mijn buurvrouw is huisarts Er wordt uitgelegd dat het naamwoordelijk gezegde bestaat uit een koppelwerkwoord en er wordt uitgelegd wat koppelwerkwoorden zijn. Vervolgens wordt er bij de drie voorbeeldzinnen naar het naamwoordelijk gezegde gezocht Naamwoordelijk gezegde. Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit één of meer werkwoorden en een (zelfstandig, bijvoeglijk, enz.) naamwoord. Het naamwoordelijk gezegde geeft altijd aan dat iets of iemand iets ís. Zo bevat 'De wind is koud' een naamwoordelijk gezegde: er wordt uitgedrukt dat de wind iets ís, namelijk: koud

Een naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin en een zinsdeel met een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord dat iets zegt over het onderwerp. Het naamwoordelijk gezegde bestaat dus uit twee delen: Het werkwoordelijk deel: Het werkwoordelijk deel bestaat uit een koppelwerkwoord en eventueel een of meer hulpwerkwoorden Het wd en het nd vormen samen het naamwoordelijk gezegde. 1) Het werkwoordelijk deel bestaat uit een KOPPELwerkwoord (wat zijn de koppelwerkwoorden ook al weer?) de andere (hulp)werkwoorden. 2) Het naamwoordelijk deel zegt iets over het onderwerp. Je kunt ook de vraag: WAT + pv + onderwerp? stellen Het naamwoordelijk gezegde Naast het werkwoordelijk gezegde heb je ook nog iets anders dat je over het onderwerp kunt zeggen: dat dat onderwerp iets is, dat het een bepaalde eigenschap heeft. Zo'n mededeling noemen we een'naamwoordelijk gezegde'. Stel dat het onderwerp 'De buurman' is Het naamwoordelijk gezegde geeft informatie over een eigenschap, toestand of kenmerk van het onderwerp. Het bestaat uit een koppelwerkwoord (hoofdwerkwoord) en het naamwoordelijk deel van het gezegde. Eventueel komen er ook hulpwerkwoorden bij. Koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, (heten, dunken, voorkomen) Oefening naamwoordelijk gezegde *. 1. Mijn mobiel is kapot. 2. Hij lijkt me erg aardig. 3. Mijn dochter was gisteren ziek. 4. Hij is op school de beste tennisser

Nederlands » Naamwoordelijk gezegde

naamwoordelijk gezegde het naamwoordelijk gezegde zelfst.naamw.Afbreekpatroon: ge - 'zeg - de Het naamwoordelijk gezegde zegt iets over het onderwerp in de zin. Taal Voorbeelden: `Wanneer koppelwerkwoorden in een zin als persoonsvorm worden gebruikt, hebben we te maken met een naamwoor.. Naamwoordelijk gezegde herkennen Soms hoort er bij de persoonsvorm een woord of woordgroep dat geen werkwoordelijke aanvulling is. Dit is het geval wanneer de pv een koppelwerkwoord is (zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen) Naamwoordelijk gezegde. Vandaag ga je aan de slag met het naamwoordelijk gezegde. Aan het eind van de les kun je het naamwoordelijk gezegde herkennen in een zin. Aan het eind van de les kun je het werkwoordelijk en naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde benoemen

Naamwoordelijk gezegde theorie - Ik schrijf beter

In een zin staat een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde. 1. Het werkwoordelijk gezegde bestaat alleen uit werkwoordsvormen. - Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alleen een persoonsvorm: Hij maakt de opgave Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je naamwoordelijk gezegde (nwg) aan. Let op: het naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin én het naamwoordelijk deel

Wat is het naamwoordelijk gezegde? - Braint Taalgid

Deze video met uitleg hoort bij opdrachten op de gratis online lesmethode www.onlinenederlands.nl wat is in deze zinnen het naamwoordelijk gezegde? Typ je antwoord,klik dan op 'Controleer'. Heb je hulp nodig, klik dan op de 'Hint'-knop om een gratis letter te krijgen

Vooraf. In deze grammaticaopdracht staat het naamwoordelijk gezegde centraal.. In de volgende video maak je alvast kennis met het naamwoordelijk gezegde. Bespreek met een klasgenoot op welke werkwoorden je moet letten bij een naamwoordelijk gezegde Een naamwoordelijk gezegde bevat naast werkwoorden ook één of enkele naamwoorden. Dit kunnen zelfstandige naamwoorden , bijvoeglijke naamwoorden of persoonlijke voornaamwoorden zijn. Het naamwoordelijk gezegde wordt nader onderverdeeld in het werkwoordelijk deel, dat naast eventuele hulpwerkwoorden altijd een koppelwerkwoord bevat en het naamwoordelijk deel Het naamwoordelijk gezegde (nwg) is één of meerdere werkwoord(en) dat wordt aangevuld met naamwoorden. Een naamwoordelijk gezegde komt alleen voor als er een koppelwerkwoord in de zin staat. Er moet ook een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord in de zin staan Het gezegde van een zin geeft aan wat er over het onderwerp wordt verteld: wie of wat het onderwerp is of doet.; Iedere gezegde bestaat in ieder geval uit een werkwoord, en kan ook nog andere werkwoorden en/of naamwoorden bevatten. Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit één of meerdere werkwoorden en één of meerdere (zelfstandige, bijvoegelijke, etc.) naamwoorden

Naamwoordelijk gezegde - taal-oefenen

 1. gezegde zn. 'spreekwoordelijke uitdrukking; predicaat' Vnnl. gezegden (mv.) 'dat wat iemand zegt' in staaf uwe gezegden door bewijsgronden [1584; WNT Supp. apodictisch]; nnl. gezegde 'spreekwoordelijke uitdrukking' [1785; WNT], 'wat van het onderwerp van de zin gezegd wordt' [1814; Le Loux-Schuringa 1985], 'aanvulling op het onderwerp in een werkwoordelijk en naamwoordelijk.
 2. Het voorzetselvoorwerp kan zowel bij naamwoordelijke als bij werkwoordelijke gezegdes voorkomen. Andere voorbeelden zijn: Ik wacht al uren op de bus. (wachten op) Hij is getrouwd met zijn grote liefde. (trouwen met) Zij kan goed overweg met haar schoonmoeder. (overweg kunnen met
 3. Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit één of meer werkwoorden en een naamwoord. Het naamwoordelijk gezegde geeft aan dat iets of iemand iets is. Het hoofdwerkwoord van een naamwoordelijk gezegde wordt het koppelwerkwoord genoemd. Dit koppelwerkwoord koppelt een eigenschap, functie of toestand aan het onderwerp
 4. Oefening 1: Werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde? Oefening 2: Benoem de delen in het werkwoordelijk/naamwoordelijk gezegde. Oefening 3: Benoem de delen in.
 5. Samen vormen ze het naamwoordelijk gezegde 'is aardig'. Veel koppelwerkwoorden kunnen ook als een gewoon werkwoord in het werkwoordelijk gezegde voorkomen. Voorbeeld 1: De man schijnt eerlijk. pv = schijnt ond = de man nwg = schijn eerlijk. [schijnt] = werkwoordelijk deel en [eerlijk] = naamwoordelijk deel, want eerlijk zegt iets over de man
 6. - Naamwoordelijk gezegde (1) - In sommige zinnen is het gezegde in de zin niet af wanneer je alle werkwoorden bij elkaar neemt. Soms hoort er namelijk nog iets bij. Dat noemen we het naamwoord. Dit kan een bijvoeglijk naamwoord, een zelfstandig naamwoord of meerdere naamwoorden zijn. Je weet.

Naamwoordelijk gezegde herkennen. Soms hoort er bij de persoonsvorm een woord of woordgroep dat geen werkwoordelijke aanvulling is. Dit is het geval wanneer de pv een koppelwerkwoord is (zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen).. De aanvulling, het naamwoordelijk deel (n.d.), hoort bij het werkwoord als de persoonsvorm en het onderwerp samen niets betekenen. - Naamwoordelijk gezegde (2) - Koppelwerkwoorden De werkwoorden 'zijn, worden, lijken, schijnen, blijven, blijken, heten, dunken en voorkomen' zijn koppelwerkwoorden.Wanneer deze werkwoorden in een zin als persoonvorm worden gebruikt, hebben we te maken met een naamwoordelijk gezegde wat is in deze zinnen het naamwoordelijk gezegde? Typ je antwoord,klik dan op 'Controleer'. Heb je hulp nodig, klik dan op de 'Hint'-knop om een gratis letter te krijgen Geef de juiste volgorde aan van de stappen die je doorloopt om het naamwoordelijk gezegde van een zin te ontdekken Naamwoordelijk gezegde . In les 1 hebben we er al kennis mee gemaakt, maar we hebben er niet veel over gezegd: het naamwoordelijk gezegde. Nu gaan we er wat dieper op in. Laten we het voorbeeld uit les 1 er nog eens bij halen

Gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde Onze Taa

Een gezegdezin is altijd het naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde. De meewerkendvoorwerpszin Wanneer de bijzin de functie van meewerkend voorwerp heeft, noem je deze bijzin de meewerkendvoorwerpszin. Voorbeeld: 1. Wie de meeste stemmen van het publiek krijgt, overhandigen we de eerste prijs Het naamwoordelijk deel van het gezegde of ook: het predicaat, is een uitdrukking die via een koppelwerkwoord gelijkgesteld of vergeleken wordt met het onderwerp.. Hij is een voetballer Hij is sterk Zijn mobiel is kapot. Het naamwoordelijk deel bestaat, zoals de naam al zegt, vaak uit een naamwoord al of niet met toebehorende lidwoorden en verdere bepalingen Het naamwoordelijk gezegde drukt een toestand uit. Daarvoor moet er esse(=zijn) en aanvulling in de zin staan. De aanvulling kan een substantief of adjectief of substantief en adjectief zijn. De aanvulling is het naamwoordelijk gezegde moet zich aanpassen naar het onderwerp. Zijn er. Het gezegde (of: predikaat) is de uitdrukking van datgene wat over het onderwerp wordt gezegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke spreekwijze Jaar van herkomst: 1785 (WNT ) [taalkunde] - De term gezegde verwijst in de zinsontleding naar hetgeen in een zin over het onderwerp wordt verteld Naamwoordelijk gezegde Een naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin en een zinsdeel met een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord dat iets zegt over het onderwerp.[1] Het naamwoordelijk gezegde moet aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste bevat het altijd een koppelwerkwoord. Er zijn negen koppelwerkwoorden: Zijn; Worden.

Het naamwoordelijk gezegde - Vaksite Nederland

Een naamwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm (met of zonder andere werkwoorden) en een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. In dat geval wordt de persoonsvorm gevormd door een van de volgende koppelwerkwoorden: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen 28-jan-2019 - taal, groep 7 en 8, zinsontleding, gezegde, naamwoordelijk gezegde, uitle Ze kunnen de hiernavolgende verschijnselen herkennen, onderzoeken en benoemen: (in het syntactische domein) zinsdelen (gezegde: naamwoordelijk en werkwoordelijk). Lesdoelen. De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat het onderwerp in een zin doet met het werkwoordelijk gezegde Bij redekundig ontleden verdeel je een zin in zinsdelen. Een zinsdeel is een onderdeel van een zin met een bepaalde grammaticale functie. De zinsdelen zijn: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, oorzakelijk voorwerp, lijdend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling, voorzetselvoorwerp en bepaling van gesteldheid

Naamwoordelijk gezegde - Nederlands voor in de onderbou

Na dit eerste semester was (en is het nog steeds, denk ik) gedaan met met de klassieke Latijnse syntaxis toe te passen op het Nederlands. Zelfs de studenten die in de verdere jaren louter voor taalkunde kiezen, hebben nooit nog te maken met het onderscheid tussen naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde Werkbladen taal zinsontleding voor groep 8. © 2012 - 2021 www.juf-milou.nl / Coding & Design by Is4u Webdesig

Werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde? Henk Wol

Naamwoordelijk gezegde Leerlijn taal basisonderwijs - Gynz

Controleer 'naamwoordelijk deel v.h. gezegde' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van naamwoordelijk deel v.h. gezegde vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Werkwoordelijk gezegde Toelichting Het werkwoordelijk gezegde wordt gevormd door alle werkwoorden in een zin. Hier hoort ook de persoonsvorm bij. Het werkwoordelijk gezegde is een zinsdeel dat aangeeft wat er wordt of is gedaan. Dit zinsdeel is soms één woord, maa 83 leermiddelen gevonden over naamwoordelijk gezegde, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Je vindt een bladzijde met oefeningen op het ontleden en benoemen van werkwoordelijk gezegde (WWG) of naamwoordelijk gezegde (NWG). Dit kan als werkblad of als toets gebruikt worden. Gezegde Het gezegde (of: predikaat) is de uitdrukking van datgene wat over het onderwerp wordt gezegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes. De kern van een werkwoordelijk gezegde is een hoofdwerkwoord dat eventueel wordt begeleid door hulpwerkwoorden en voorzien kan zijn van voorwerpen en-of.

Naamwoordelijk gezegde, het vermenigvuldigen van breuken: uitwassen van een hardnekkige vorm van trucjesonderwijs in het taal- en rekenonderwijs Voordat je aan het naamwoordelijk gezegde begint, moet je de theorie beheersen van 'Persoonsvorm', 'Belangrijkste werkwoord', 'Verdelen in zinsdelen' en 'Koppelwerkwoord'. Volg die lessen nog een keer als je niet precies meer weet hoe het werkt. Het vinden van een naamwoordelijk gezegde is niet het makkelijkste karweitje bij ontleden. Daarom moet je precies weten hoe je de persoonsvorm en het. De problematische oefening bovenaan verwart dus eigenlijk naamwoordelijk gezegde (rest van de zin) met de noodzakelijke aanvulling binnen het naamwoordelijk gezegde. Maar dan ook weer niet: want ander zinsdelen zoals bijwoordelijke bepalingen, horen niet in deze vreemde woordgroep thuis, terwijl die toch echt wel deel uitmaken van de rest van de zin of gezegde

Naamwoordelijk gezegde; veelal met zijn; hij is verdrietig, jullie zijn daar, etc. maar ook andere werkwoorden, handig is het ''model'': onderwerp werkwoord naamwoord ik doe iets ik heb iets ik ga etc. Als je ook iets bij het naamwoord in kunt vullen heb je te maken met het naamwoordelijkgezegde Iedere gezegde bestaat in ieder geval uit een werkwoord, en kan daarnaast ook nog andere werkwoorden en/of naamwoorden bevatten. In onze taal maken we onderscheid tussen twee verschillende gezegdes: - het werkwoordelijk gezegde - het naamwoordelijk gezegde . Werkwoordelijk gezegde. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden uit d Een voorbeeld van een gezegde is 'met hart en ziel'. - Ein Beispiel für eine Redewendung ist 'mit Leib und Seele'. 2) alle werkwoorden samen in een zin taalkunde - Prädikat (das ~) In de zin 'Jan heeft de hond meegenomen' is het gezegde: heeft meegenomen Omdat het naamwoordelijk gezegde deel van het gezegde net als sommige bepalingen van gesteldheid iets zegt van het onderwerp, heten ze dus allebei subject complement. Dat is eigenlijk niet eens zo vreemd gedacht! Misschien zijn wij wel de rare jongens

Citotoets-oefenen.nl: Groep 8 - Taal - Zinsontleding: Zoek het werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde (1 Hallo, Ik doe een cursus Spaans en merk dat ik nog weinig weet van wat ik heb geleerd op de basisschool over zinsdelen en woordvormen. Ik heb moeite met het begrijpen van wat een meewerkend voorwerp of lijdend voorwerp is en wat een naamwoordelijk gezegde is. En wat hoofdzinnen en bijzinnen en types zijn waarmee ik rekening moet houden. In de zin: Degene die je roept is je vader Naamwoordelijk gezegde: had tandarts willen worden . Hoe vind je het naamwoordelijk gezegde? Bij het naamwoordelijk gezegde moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Eén van de werkwoorden is een koppelwerkwoord: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen

2. Het NAAMWOORDELIJK gezegde (NG) Dit gezegde bestaat uit werkwoorden en een (bijvoeglijk of zelfstandig). Alle werkwoorden samen noemen we het deel, alles wat bij het naamwoord hoort het deel. NOOIT mag er in een NG een zelfstandig werkwoord voorkomen. Hé! Dus: staat er WEL een zelfstandig werkwoord in een zin, dan is er een WG Uitgebreide uitleg Naamwoordelijk Gezegde naamwoordelijk gezegde: ben hem. In de volgende 2 zinnen zijn zowel het onderwerp als het naamwoordelijk deel cursief weergegeven en is het werkwoord zijn het koppelwerkwoord: Dat boek is goed. Karel is mijn buurman. De niet-werkwoordelijke rest maakt verder altijd deel uit van het andere type gezegde, het naamwoordelijk gezegde Het naamwoordelijk gezegde (alle werkwoorden + naamwoordelijk deel) = was ziek. Misschien ziet het er nu nog wat lastig uit, maar als je er een paar keer mee oefent, heb je het zomaar onder de knie! Laatst gewijzigd op 30-11-2008 om 13:29 Play this game to review World Languages. nul

In een naamwoordelijk gezegde komt altijd een koppelwerkwoord voor: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en vóórkomen. Ook bij een naamwoordelijk gezegde kunnen hulpwerkwoorden voorkomen. De werkwoorden en het naamwoordelijk deel vormen het naamwoordelijk gezegde. Voornaamwoord (vnw Bijvoeglijk naamwoord. naamwoordelijk (~ gezegde) (~ deel van het naamwoordelijk gezegde) betreffende het deel van het gezegde dat bestaat uit een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoordAls je klaar bent om het naamwoordelijk gezegde te vinden, stel je aan de betreffende zin de onderstaande drie vragen: Vraag 1: Staat er een vorm van één van de negen koppelwerkwoorden in de zin Het naamwoordelijk gezegde in bovenstaande zinnen is dus respectievelijk ben jarig geweest en komt ondoenlijk voor. Het benoemen van een naamwoordelijk gezegde heeft consequenties voor de benoeming van de rest van de zin. Hier ga ik ook volgende week op in bij de behandeling van onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp Het naamwoordelijk gezegde bevat geen zelfstandig werkwoord. Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit een werkwoordelijk deel en naamwoordelijk deel. Het werkwoordelijk deel bevat altijd een koppelwerkwoord. De koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken, blijken en dunken en voorkomen

Uitleg over: Zinsdelen. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Werkwoordelijk gezegde. Onderwerp. Lijdend voorwerp. Meewerkend voorwerp. Bijwoordelijke bepaling. Naamwoordelijk gezegde. Voorzetselvoorwerp. Oefeningen. Ontleden. Wil je meer oefenen of op papier oefenen? Koop dan het boek Kleurig ontleden van Meester Klaas Naamwoordelijk gezegde is wordt beter. Toelichting: Wordt beter is het naamwoordelijk gezegde, omdat beter iets vertelt over de jongen. Wordt koppelt de jongen en beter met elkaar. Lijdend voorwerp. Lijdend voorwerp kan je vinden door de vraag te stellen door wie of wat + gezegde + onderwerp. Het lijdend voorwerp ondergaat een handeling Zinsontleding. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende zinsdelen. Klik op een zinsdeel om de uitleg te lezen

Oefening naamwoordelijk gezegde * - CambiumNe

 1. Start studying Werkwoordelijk gezegde (WWG) en Naamwoordelijk gezegde (NWG). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Uitleg over het onderscheid tussen het werkwoordelijk gezegde (wg) en het naamwoordelijk gezegde (ng) bij zinsontleding
 3. Bepaal bij iedere zin of die een naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde bevat 1. Een Amerikaan stuurde de politie een opsporingsfoto. 2. Deze man uit Chicago was ontevreden over zijn foto op een opsporingsbericht van de politie. 3. Daarom heeft hij een andere afbeelding naa
 4. atief.

Naamwoordelijk gezegde - 3 definities - Encycl

Naamwoordelijk gezegde - Kevin Vermasse

Woordenboek Nederlands Engels: naamwoordelijk gezegde. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basisvaardigheden Grammatica - 3e druk 201 staat een werkwoordelijk gezegde. Het voornaamwoord moet dan in geslacht passen bij het woord waar het naar verwijst ( film ), vandaar dat hier het onderwerp van de zin hij is. Een heel duidelijke uitleg over het verschil tussen naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde staat trouwens ook op het weblog van de Taalprof

Naamwoordelijk gezegde - Lesmateriaal - Wikiwij

Naamwoordelijk gezegde komt voor bij de koppelwerkwoorden: emi =zijn en gignomai = worden. -- bijstelling: een bijstelling congrueert in naamval en getal met het woord waar het bijgesteld is. -- bijvoeglijke (voor)naamwoorden congrueren met de zelfstandige naamwoorden, waar ze bij horen, in naamval, gesllacht en getal 25-feb-2019 - oefenen, junior einstein, werkwoordelijk gezegde, werkwoorden, alle werkwoorden in een zin, zinsontleding, overzichtskaart

Gezegde Cambiumned - Grammatic

 1. Rijmwoordenboek NAAMWOORDELIJK GEZEGDE 58 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op NAAMWOORDELIJK GEZEGDE. Wat rijmt er op NAAMWOORDELIJK GEZEGDE
 2. Theorie naamwoordelijk gezegde 67 Theorie voorzetselvoorwerp 68 Theorie bijwoordelijke bepaling 69 Theorie bijvoeglijke bepaling 70 3. 4 Weet je nog? (voor uitgebreide uitleg zie pagina 62) Zinsdelen kun je vinden door de zin in een andere volgorde te zetten
 3. Het naamwoordelijk gezegde noemt altijd een eigenschap, kenmerk, een toestand, een beroep, een functie of iets dergelijks van datgene waar het onderwerp naar verwijst. Het naamwoordelijk gezegde (ng) bestaat uit een werkwoordelijk deel en een naamwoordelijk deel. Het werkwoordelijk deel bestaat uit een koppelwerkwoord + overige werkwoorden
 4. Duid het werkwoordelijk of het naamwoordelijk gezegde aan. Show all questions <= => Gisteren hebben we een dierentuin bezocht.
 5. Woordenboek Nederlands Frans: naamwoordelijk deel van een gezegde
 6. - naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde - voorzetselvoorwerp . 6. - bijwoordelijke bepaling van plaats - persoonsvorm - onderwerp - lijdend voorwerp - werkwoordelijk deel van het werkwoordelijk gezegde - 2de deel lijdend voorwerp (hoort bij: een kaartje) 7

Oefening: naamwoordelijk gezegde 1 - jufmelis

Gezegde (taalkunde) - Wikipedi

Naamwoordelijk gezegde 1 - Taallessen Onlin

 1. Uitleg naamwoordelijk gezegde 2 - taallessenonline
 2. Naamwoordelijk gezegde - Noordhof
 3. Latijn/Les 6 - Wikibook
 4. Een samengestelde zin onleden - Vaksite Nederland
 5. WikiWoordenboek:Naamwoordelijk deel - Wiktionar
 6. secundair onderwijs: Het gezegde: het naamwoordelijk

gezegde Nederlands woordenboek - Woorden

 1. Grammatica: ontleden en zinsdelen benoemen Educatie en
 2. Gezegde (taalkundig) - Wikikid
 3. Wat is het naamwoordelijk gezegde (nwg)? Grammatica
 4. Werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde - Leer en inspiree
 5. Zinsdelen (redekundig ontleden) Onze Taa
 6. naamwoordelijk gezegde - taalanderwijs
 7. Zinsontleding - werkbladen - taal ~ Juf Milo
naamwoordelijk gezegde en koppelwerkwoorden - YouTubeZinsdelen (aflevering 6) - het naamwoordelijk gezegdeWat is het gezegde (gez)?Wat is het werkwoordelijk gezegde (wwg)?, hoe vind je een
 • School Boseind Neerpelt.
 • Turpan Depression.
 • Palingbeek wandelroute.
 • Artikel 29 Europese Unie.
 • Nicotine aanslag verwijderen deuren.
 • Nintendo 3DS games downloaden gratis.
 • Elven names dnd.
 • Onkruid vergaat niet Engels.
 • Egyptoloog 1923.
 • Brandwacht vacatures Zeeland.
 • Dyslexie motivatieproblemen.
 • Canon g1xmk2.
 • Schumann resonance 2020.
 • Vulling vervangen zonder boren.
 • Welke kenmerken hebben de tanden van een haai.
 • Voorschoolse opvang.
 • Kruisband operatie herstel werken.
 • Freek Dendermonde.
 • Pays de la Loire kastelen.
 • Tecna Winx.
 • Finland Post tracking.
 • East Coast vs West Coast.
 • VM calculator.
 • Heeft een worm ogen.
 • Vrouwelijke pastoor.
 • Copacabana rio de janeiro.
 • Tipi tent camping.
 • Images in AutoCAD.
 • Appèl lopen met hond.
 • Ongeval Tesla.
 • BH cup A 85.
 • Goedkope gel medium.
 • Uitleg toetsenbord laptop HP.
 • Rek en strek oefeningen onderrug.
 • Casual kleding betekenis.
 • Kurhaus Kleve öffnungszeiten.
 • Subaru XV 2013 review.
 • Pinlock overzetten.
 • T Mobile zones.
 • Tampere University.
 • JQuery scroll to height.