Home

Gebruik komma

Wanneer zet je een komma? Taalhelde

 1. Als er twee werkwoorden op elkaar volgen die niet bij elkaar horen, komt daar meestal een komma tussen. • Omdat hij er niet was gebeurde er weinig. • Omdat hij er niet was, gebeurde er weinig. • Als jij niet belt bel ik zelf wel even. • Als jij niet belt, bel ik zelf wel even
 2. g (maar niet voor het woordje 'en')
 3. Zet altijd een komma tussen twee persoonsvormen Wanneer twee werkwoorden of persoonsvormen in een zin op elkaar botsen (dus naast elkaar staan), plaats je altijd een komma. Als je me kust, geef ik je een klap. Terwijl we een liedje zingen, lopen we door de stiltecoupé
 4. ister heeft na overleg met zijn medewerkers ontslag genomen, omdat dat voor alle betrokkenen het beste was. Ik zeg dat omdat ik het meen
 5. De komma is een leesteken. Een leesteken is een teken dat wordt gebruikt om een tekst beter te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Een komma wordt meestal in de tekst gezet wanneer je bij het voorlezen een duidelijke pauze hoort. Soms is dit lastig te horen en worden er komma's in de tekst gezet, wanneer het eigenlijk helemaal niet nodig is
 6. Komma voor 'en ' Kortom, / Kortom: Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement. Functionele cookies. Onzetaal.nl gebruikt een aantal cookies voor de beveiliging en de werking van de website. Deze functionele cookies zijn noodzakelijk en kunnen niet worden geweigerd
 7. De komma behoort dus tot het citaat en staat daarom binnen de aanhalingstekens. In literaire kringen, bijvoorbeeld bij literaire uitgeverijen, wordt vaak de zogenoemde elda-regel gehanteerd ('eerst leesteken, dan aanhalingsteken'). Dat betekent dat de komma altijd voor het aanhalingsteken staat

Een puntkomma staat - net als een punt - in principe tussen twee complete zinnen. Bij een komma geldt dat principe niet, maar een komma kán wel tussen twee zelfstandige zinnen voorkomen, en wel als er een heel nauw verband is: (10) We hebben een mooie zomer gehad, dat staat buiten kijf. (11) Beginnen jullie maar alvast, ik kom er zo aan Je moet bijna altijd een komma zetten voor een voegwoord. Een voegwoord 'voegt' of 'metselt', woorden maar vooral zinnen (zinsdelen

Komma's gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest. In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, in andere gevallen juist niet De komma is een leesteken dat wordt gebruikt als scheidingsteken tussen delen van een zin en tussen items in een lijst, en als decimaalteken in een getal Inhoud 1 Ontwikkelin Meestal kun je in plaats van een puntkomma ook kiezen voor een punt of een komma. De toon waarop je de zin uitspreekt is dan anders, en de stilte op de plek van het leesteken wordt langer of korter. Bij een komma is de rust meestal korter, en bij een punt is de rust meestal langer

Gebruik ook niet automatisch een komma na een persoonsnaam. Dit is een andere veel gebruikte kommafout, maar laat je niet voor de gek houden: een komma achter iemands naam hoef je alleen maar te zetten als de zin een uitbreidende bijzin is De belangrijkste reden is dat een komma een tekst leesbaarder maakt. Een komma geeft meestal een rustpauze aan. Te veel komma's maakt een zin juist weer minder goed leesbaar, dan is het handiger om meerdere korte zinnen te maken. Er zijn een aantal basisregels voor het gebruik van de komma

Als een komma de duidelijkheid of leesbaarheid van een zin vergroot, mag hij worden toegevoegd, óók voor en. Wanneer is de komma voor en niet nodig? Er komt geen komma voor en als je bij het hardop lezen geen pauze voor dit woord inlast Interpunctie is het gebruik van leestekens in een tekst. Hieronder verstaan we o.a. komma's, punten en aanhalingstekens. Het woordenboek zegt het volgende over interpunctie: interpunctie [in·ter´punc·tie] [-sie] (< Lat) (de (v)) 1. plaatsing van de leestekens; 2. leer van de plaatsing van de leestekens; 3. de gezamenlijke leesteken Bij gebruik van een komma is het verband tussen de twee zinsdelen nog sterker. Als er in een zin twee keer de combinatie onderwerp /vervoegd werkwoord / lijdend voorwerp voorkomt en deze twee zinsdelen duidelijk in elkaars verlengde liggen of zonder elkaar weinigzeggend zijn dan kan, om de leesbaarheid te vergroten, een puntkomma gebruikt worden

Beter spellen - komma

 1. Dan gebruik je de komma. Voorbeeld: Hoe jij dat doet, is heel knap. 'Doen' en 'zijn' vinden elkaar hier. Je plaatst dus een komma. Is de zin nou heel erg kort? Dan is een pauze niet altijd hoorbaar en een komma is dan niet noodzakelijk. Voorbeeld: Als je dit doet ben je gek
 2. Komma's zijn bedoeld om de lezer te helpen. Een komma is noodzakelijk wanneer er anders verwarring kan ontstaan over de betekenis van de zin. Maar een onnodige komma kan juist ook onbedoeld de betekenis van een zin veranderen. Verder is een komma prettig wanneer er een rustmoment nodig is in de zin. Hierbij ga je wat meer af op je eigen gevoel
 3. Een oude schoolregel luidt dat je nooit een komma voor en mag zetten. Die regel is te verklaren: een komma wordt gebruikt wanneer je een pauze hoort, en bij het voegwoord en is meestal geen sprake van zo'n pauze. En brengt een 'geruisloze' verbinding tot stand tussen zinnen of delen van een zin. De schoolregel gaat dan ook in veel gevallen op
 4. Gebruik van de komma is aan te raden in lange zinnen, of als er kans op een verkeerde lezing bestaat. De oude schoolregel luidt dat je nooit een komma voor 'en' mag zetten. Die regel is te verklaren: een komma wordt gebruikt wanneer je een pauze hoort, en bij het voegwoord 'en' is meestal geen sprake van zo'n pauze
 5. Voor het gebruik van komma's bestaan eigenlijk niet echt vaste regels. Wél is er een aantal algemene uitgangspunten met betrekking tot het gebruik van komma's. Rustpunt in de zin. Daar waar je een duidelijke adempauze in de zin hoort, plaats je een komma. Dit is echter wel een lastig punt
 6. Bij gebruik van een komma is het verband tussen de twee zinsdelen nog sterker. Een richtlijn voor het gebruik van een ; is: als er in een zin twee keer de combinatie onderwerp/vervoegd werkwoord/lijdend voorwerp voorkomt en deze twee zinsdelen liggen duidelijk in elkaars verlengde of zijn zonder elkaar weinigzeggend dan kan,.
 7. Gebruik komma tussen bijvoeglijke naamwoorden Gebruik komma voor of na een aanspreking Komma achter een briefaanhef Komma voor die of dat Gerelateerd. Komma plaatsen voor of na een aanspreking [1] Groep 5, 6 Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2] Groep.

Leestekens | dubbele punt, puntkomma. Dubbele punt. Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam) Gebruik bij voegwoorden een komma als dat de helderheid ten goede komt: Richard spoke persuasively, but then spoiled his argument by making a personal attack on the treasurer. We have studied the problem carefully, and we are now taking steps to remedy the situation

Alleen als de hoofdzin en de bijzin lang zijn, is het mogelijk (maar niet noodzakelijk) om een komma te gebruiken Door correct geplaatste komma's begrijpen lezers je teksten beter, dus leer hier hoe je kommafouten voortaan kunt voorkomen

Komma - wanneer wel en wanneer niet. Het gebruik van de komma is in de Nederlandse taal een van de moeilijkste aspecten. Toch hechten we er weinig waarde aan. Zeker voor allochtone jongeren die een scriptie of proefschrift moeten schrijven, valt het niet mee. Het probleem van dit leesteken is zijn veelzijdigheid Je werkt een komma weg door beide getallen te vermenigvuldigen met bijvoorbeeld 10 of 100. Je voegt ,0 (lees: komma nul) aan het deeltal toe zodat je door kunt rekenen tot achter de komma en op 0 uitkomt (zie voorbeeld). Je schrijft een komma in het antwoord zodra je de komma in het deeltal passeert Meestal komt er geen komma voor de nevenschikkende voegwoorden en en of. Hij eet graag cornflakes, havermoutpap, boterhammen en spiegeleieren. Agna is op kamp en Osip logeert bij vrienden. Ryad komt morgen of overmorgen. Je komt op tijd of je komt niet

Wanneer gebruik je een komma? Een stoomcursus in 5 min

 1. Komma (,) De komma staat niet aan het eind van de zin, maar er middenin. Een komma geeft aan dat je op die plek een heel kleine pauze neemt als je de zin voorleest. Het is een soort rustmoment. Het is best lastig om te weten waar je de komma in een zin moet neerzetten. Heel veel mensen doen het op gevoel. Toch zijn er wat regels voor
 2. leestekens: het gebruik van komma's - informatie over dit taalonderwerp in de Schrijfhulp Engels van The Language Lab
 3. Voor de nevenschikkende voegwoorden maar en want wordt meestal een komma gezet. De Argentijn probeerde te koppen, maar kreeg een duw tegen zijn schouder en zag de bal net naast gaan. Ze stopt met werken, want ze gaat trouwen met een miljonair. In korte zinnen is een komma niet nodig. Ze is mooi maar saai. Hij stopt want hij is moe
 4. Verwijder overbodige komma's en je tekst wordt direct veel beter leesbaar. Regels voor komma gebruik. Er zijn onnoemelijk veel regels voor het gebruik van de komma, maar het komt erop neer dat de komma twee functies heeft. De eerste is de structuur van een zin verduidelijken. Dit is de 'grammaticale' komma
 5. gen (er komt geen komma voor het woord 'en'). Je gebruikt ook een komma aan het einde van een aanhef (boven een e-mail of brief)
 6. Gebruik komma tussen bijvoeglijke naamwoorden Gebruik komma voor of na een aanspreking Komma achter een briefaanhef Komma voor die of dat Spelling. Klankwoorden [1] Klankwoorden [2] Regelwoorden [1] Regelwoorden [2] Weetwoorden. Werkwoorden. Werkwoorden algemeen De werkwoordstam.
 7. Gebruik een komma als dat de zin verduidelijkt. Je schrijft meestal geen komma voor het woordje 'en', maar soms is het wel nodig, om de betekenis van de zin te verduidelijken: Ik ken iemand die houdt van muziek en mensen die kunnen zingen

Oefening: komma's 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Over getallen kunnen we vrij kort zijn. De meeste fouten sluipen in de spelling (*forteen), of in het vergeten van a of one voor honderd- en duizendtallen. Een andere belangrijke fout wordt gemaakt in punten en komma's in getallen: die zijn in het Engels net andersom Wanneer gebruik je 's? Het teken ' dat vaak voor de s staat, heet een apostrof of een weglatingsteken. Er zijn twee manieren om de apostrof te gebruiken. 1. Je gebruikt een apostrof als je letters weglaat. • des avonds - 's avonds • dat is - da's. 2. je gebruikt een apostrof als je een klinker aan het eind van een lettergreep open en lang.

Dubbele punt en puntkomma. Gepubliceerd op 21 maart 2014 door Lou Benders. Bijgewerkt op 21 januari 2021. De dubbele punt gebruik je wanneer hierna een opsomming komt, een citaat of een uitleg Bedrijven en instellingen kunnen over het gebruik van de komma afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid wordt na de aanspreking en de slotgroet in een brief of e-mail een komma geschreven. In Nederland is het algemeen gebruikelijk om de komma te schrijven. Taaladvies.net Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Gebruik komma tussen twee persoonsvormen. Je moet altijd een komma zetten tussen twee persoonsvormen (pv) die naast elkaar staan. Een persoonsvorm is altijd een werkwoord. Werkwoorden zijn dingen die je kunt doen: fietsen, lopen, spelen, kruipen, slapen enzovoort

Komma [ , ] Er bestaan twee soorten komma's (Schrijfwijzer): de grammaticale komma en de leeskomma. De eerste wordt gebruikt om de structuur van de zin te verduidelijken, de tweede om (bij hardop lezen) een leespauze aan te geven. De volgende zinnen uit Schrijfwijzer maken het verschil duidelijk tussen een grammaticale en een leeskomma. 1 Als er iets in een zin wordt tussengevoegd, zijn komma's verplicht. Kijk u naar het gebruik van het bijwoord unfortunately. These decisions are never easy to make. These decisions, unfortunately, are never easy to make. Of naar in my opinion: This will lead to greater productivity and increased profitability SeniorWeb maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren. Onze website maakt ook gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat u video's in artikelen kunt bekijken of relevantere advertenties aangeboden krijgt op websites van derden Gebruik komma's om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik liever geen dubbele punt om de opsomming te introduceren. 1. Zinsdelen laten aansluiten op de inleidende zin. Een opsomming is pas correct wanneer alle opsommingspunten logisch aansluiten bij de inleidende zin van de opsomming

komma - algemeen gebruik VRT Taa

Om eenduidig uit te drukken dat het om drie op één lijn staande leden gaat (en niet om twee), is het aan te raden om voor de herhaling van als te kiezen, of voor het alternatief met de komma in plaats van het eerste als. Bijzonderheid. Soms worden zowel en als niet van elkaar gescheiden: Vandaag zowel als morgen Aanhalingstekens zijn leestekens die, meestal in paren, gebruikt worden om aan te geven dat een uitspraak, citaat of zin letterlijk wordt weergegeven (aangehaald).Afhankelijk van de taal en het medium kunnen aanhalingstekens verschillende vormen aannemen. Bij een paar is er een openend aanhalingsteken en een sluitend aanhalingsteken als: zoals: Grote Van Dale (2005) I (ondersch.voegw. van vergelijking) ter uitdrukking van een overeenkomst tussen twee met elkaar vergeleken zaken, syn. zoals: allerlei marmersoorten, als (als daar is, als bijvoorbeeld) wit, zwart, geel marmer; iemand als jij, wij: I (ondersch. voegw. van vergelijking) 3 (in verklarende zin) bijvoorbeeld: voertuigen, zoals auto's, wagens, bakfietse

Hier hoort de komma buiten de aanhalingstekens te staan, want hij hoort niet bij het citaat. Dit kun je controleren door de zin anders te formuleren: Aldus, Henk die zei: Je hebt een zin. Let op: Als iemand in zijn eigen woorden weergeeft wat iemand zegt, dan is dat GEEN citaat Om verwarring te voorkomen, wordt vaak gebruik gemaakt van de neutrale vorm Ms. Bron: Stilclassics, Unsplash. Datum In Nederlandse brieven zet je eerst de plaatsnaam gevolgd door de datum. De aanhef sluit je niet af met een komma, zoals in het Nederlands gebruikelijk is. In de Britse stijl wordt de komma geheel weggelaten

Wanneer gebruik ik de komma op de juiste manier

Als je in een tekst wilt laten zien dat iets geroepen wordt, gebruik je ook een uitroepteken, bijvoorbeeld als iemand roept: Ik ben hier! Er komt geen spatie vóór het uitroepteken. Als je na het uitroepteken op dezelfde regel verdergaat, komt er een spatie tussen het uitroepteken en het volgende woord. Komma, Zie de pagina komma. Dubbele punt Je gebruikt een komma tusesn twee hoofdzinnen zonder voegwoord. Als een van de hoofdzinnen al een komma bevat is het beter om een puntkomma te gebruiken. Tussen hoofdzinnen met een nevenschikkend voegwoord (en, maar, want) gebruik je een komma. Een hoofdzin binnen een andere hoofdzin staat tussen twee komma's Hoofdletters gebruik je bij: 1. eerste gehele woord van de zin. 2. persoonsnamen: Klaas, Hans Janssen.Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in 't) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat.Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk.In Vlaanderen behouden tussenvoegsels van persoonsnamen altijd hun. Het gebruik van de apostrof op deze manier, dus om aan te geven dat er letters weggelaten zijn, mag alleen bij informeel schrijven. Bij het schrijven van een formeel stuk, bijvoorbeeld een zakelijke brief, worden de woorden voluit geschreven. Zakelijk e-mailverkeer houdt zich niet zo aan deze regel komma. Komma's gebruik je om een zin overzichtelijk te maken. Een komma staat op de plaats waar je bij het hardop lezen even een rust neemt. In langere zinnen plaats je een komma voor de woorden waarmee een bijzin begint. Voorbeeld: Het schilderij, dat verplaatst moest worden,.

U kunt een komma gebruiken voor een voegwoord, zoals: and, but, for, yet, or, thus, e.d. Voorbeeld: Richard spoke persuasively, but then spoiled his argument by making a personal attack on the treasurer. U kunt een komma gebruiken om verwarring te voorkomen Puntkomma. Een puntkomma gebruik je om twee zinnen te verbinden die nauw met elkaar samenhangen. Je kunt ook een punt achter de zinnen zetten. Maar als je het verband tussen die twee zinnen wilt laten zien, doe je dit met een puntkomma

Wanneer plaats je een komma? [1]

komma Onze Taa

Ook als het eerste lid ontkend wordt met niet of geen, komt er vaak een komma voor noch. Geen bloemen, noch kransen. De informatie op deze site mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina's. De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar, noch tegen geld inwisselbaar Wanneer gebruik je een dubbele punt? Een dubbele punt kan op verschillende manieren gebruikt worden. Voor een opsomming • Voor morgen staat op het programma: naar school, huiswerk maken en sporten. Voor een direct citaat. Een direct citaat is een citaat met aanhalingstekens. • Wannes zei: We gaan straks weg Wanneer gebruik je een komma? Op deze overzichtskaart lees je wanneer je een komma moet plaatsen in een zin. Bijvoorbeeld tussen twee persoonsvormen of voor een voegwoord. Download deze kaart en gebruik hem tijdens het maken van oefeningen met een komma. Tip: print alle kaarten over komma's en de andere leestekens

Volgorde komma - aanhalingsteke

Komma-op! Blije gasten bedrijfsnaam logo & huisstijl signing webshop borgsysteem. Lees meer. Showdown Displays rebranding webshop ontwerp. Lees meer. Ter versterking van ons team, zoeken wij enthousiaste en gedreven collega's met honger! 1. Lead Deze website maakt gebruik van verschillende cookies Echter kan gebruikt worden als eerste woord van een zin, om een tegenstelling met de vorige zin uit te drukken. Het staat dan in de zogeheten aanloop en valt buiten de eigenlijke zin. Na de komma komt altijd eerst het onderwerp en dan pas het vervoegde werkwoord Voor het gebruik van de apostrof bestaat een aantal Nederlandse spellingregels. Meervoud. De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (De e moet. Wanneer gebruik je een komma? Deze vraag wordt mij veel gesteld. Hier zijn geen vaste regels voor. Als vuistregel kun je uitgaan dat je een komma plaatst als rustpunt in de zin. Het is een korte pauze bij hardop lezen. De komma helpt de lezer de tekst te begrijpen. Er zijn wel een paar algemene uitgangspunten. In opsomminge

Puntkomma Onze Taa

Veel schrijvers worstelen ermee: wanneer zet je nou een komma en wanneer niet? Dat komt omdat er geen vaststaande voorschriften zijn voor het juiste gebruik van de komma. Een advies dat je vaak hoort, is : plaats een komma als je bij hardop lezen een kleine pauze hoort. Die regel is niet voor iedereen makkelijk Duimpje omhoog en abonneer gratis!Regelmatig een nieuwe instructievideo.Druk op het belletje voor een melding Punten en komma's in het briefhoofd en de adressering (naw-gegevens) laat je volgens de huidige voorschriften definitief achterwege. Wel kent de zakenbrief nog drie formele komma's: tussen de plaats en datum (Oldebroek, 3 februari 2010), in de aanhef (Geachte mevrouw Van de Weg, ) en in de afsluiting (Met vriendelijke groet,) Taal Actief 4 groep 5 thema 5 les 7 de komma Gebruik een komma tussen de dag en het jaar in een datum, in getallen groter dan 999 (behalve in de straat adressen en jaar), en tussen de stad en staat op een locatie: De laatste keer dat ik er was 8 januari , 2008. Het huis is gelegen op 1255 Oak Street , Huntsville , Ala

Komma voor een voegwoord - taal-oefenen

Bij het gebruik van het decimale scheidingsteken op het numerieke deel van het toetsenbord (US international) is het resultaat een punt. En dat zou een comma moeten zijn. Ik heb wel oplossingen gevonden waarbij een comma geproduceerd kan worden maar die gelden dan voor de hele Windows installatie en niet alleen voor _die_ applicatie De komma, De komma is bedoeld als een leespauze. De regels voor het gebruik van de komma liggen niet precies vast, maar in de volgende situaties moet je een komma gebruiken: • In opsommingen -We hebben brood, kaas, worst en eieren gekocht. Tussen de laatste delen van een opsomming zet je geen komma maar het woordje en. • Na de aanhef boven.

Een komma gebruik je op een plaats in de zin waar je bij het hardop lezen even pauze neemt. Bij een zin, die eigenlijk meerdere zinnen heeft, plaats je de komma voor en na de zin. Bijvoorbeeld: Jan Peter, die altijd een appel meeneemt naar school, at vandaag een mandarijn. Als er twee persoonsvormen na elkaar komen De komma. Hierboven zei ik het al: er is veel te vertellen over het gebruik van de komma. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het gebruik minder vast gedefinieerd is dan de voorgaande leestekens. Een komma zorgt voor een rustpunt in de zin. Een komma is als even ademhalen, een korte pauze tijdens het spreken Door Hannah de Lange Van sommige dingen weten veel mensen niet dat ze een naam hebben. Eén daarvan is de Oxford-komma, ook wel de seriële komma of de Harvard-komma. De Oxford-komma is de komma die je gebruikt vóór het woordje en in een opsomming

Altijd juiste komma's in elke tekst - Scribb

Video: Komma - Wikipedi

Het Grote Engelse Taalboek - preview by Donkigotte - IssuuKapstok met hoedenplank - mijnmeubelshop

Bij het schrijven van dialoog zul je ongetwijfeld te maken krijgen met aanhalingstekens en komma's. Wanneer je in je verhaal wilt laten zien dat een tekst wordt uitgesproken of dat er een citaat wordt gebruikt, gebruik je aanhalingstekens.Het juiste gebruik hiervan kan soms wat verwarrend zijn Het gebruik van de apostrof in het Nederlands In de Nederlandse taal wordt soms een apostrof ( ' ) gebruikt. Hier worden vaak fouten mee gemaakt. Vooral bij woorden die een bezit aanduiden, wordt er vaak onnodig een apostrof geschreven. Maar ook in veel andere gevallen is het veel mensen niet duidelijk hoe en wanneer dit teken gebruikt wordt Gebruik komma's om de cellen te scheiden die u wilt combineren en gebruik aanhalingstekens om spaties, komma's of andere tekst toe te voegen. Sluit de formule af met een haakje en druk op Enter. Een voorbeeld van een formule is =TEKST.SAMENV(A2; Familie) • Gebruik de windows karaktermap (start>alle programma's>bureau-accesoires>systeemwerkset>speciale tekens) • plak en kopier de karakters uit een lijst. Methode II: Alt-Gr codes. Met Alt-Gr combinaties kun je met 2 toetsaanslagen een aantal veelgebruikte tekens typen Maak je gebruik van een komma, punt of toch van de puntkomma? Vragen waar vele van ons regelmatig tegenaan lopen. Dit onderdeel van de Nederlandse grammatica is interpunctie. Komma Een komma wordt geplaatst in een aantal verschillende gevallen: tussen twee werkwoorden die tot verschillende zinnen behoren

Wanneer zet je een puntkomma? Taalhelde

Komma´s gebruiken - wikiHo

Hoe je wat?. Hoe je typt is een miniwebsite die laat zien hoe je letters met accenten, zoals è's, õ's, en ć's, en tekens zoals ☼, ☺ typt op je toetsenbord waneer gebruik je een punt komma reageer hier snel op er een cito over deze week en die week daarna alvast bedankt ! Beantwoorden. Vera Thiessen schreef: 12 januari 2016 om 21:36 Hoi Mara, hierboven (in de blog) staat de uitleg over de puntkomma Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden. Gepubliceerd op 21 februari 2015 door Lou Benders. Bijgewerkt op 21 december 2018. Met verbindingswoorden en signaalwoorden ('transitions') geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën De komma. Over het gebruik van komma's bestaat veel onduidelijkheid. Het gaat dan ook vaak mis door verkeerd gebruik van de komma, maar nog veel vaker door het ontbreken van een komma. Omdat het van het zinsverband afhangt waar je komma moet komen, zijn er geen vaste regels te geven Maar wat gebruik je wanneer? Voor de duidelijkheid een overzichtje. Opsommingen in een lopende tekst. Het verwerken van een opsomming in een lopende tekst is vrij gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen, is het plaatsen van komma's tussen alle delen van de opsomming. Uiteraard eindig je de zin gewoon met een punt of ander leesteken

uitleg: komma's - jufmelis

Gebruik Dovobet® Gel 1x daags op het lichaam volgens de volgende instructies: Schud het flesje voor gebruik en verwijder de dop. Breng Dovobet® Gel direct met het flesje of met uw vinger aan op uw psoriasisplekken. Wrijf de gel zachtjes uit totdat de psoriasisplek geheel bedekt is met een dun laagje gel Een verhaal zonder interpunctie is natuurlijk niks dan zouden we ons snel ergeren aan het feit dat je niet weet wanneer een verhaal wel stopt of niet spelling&zo gaat daarom uitleg geven deze keer over het gebruik van een komma want deze is onmisbaar in een verhaal moet je momenten hebben van rust. Rust. Héhéé, was dat even vervelend Wanneer gebruik je geen dubbele punt in een opsomming? Je gebruikt géén dubbele punt in een zin met een doorlopende opsomming. Als je de zin hardop leest, hoor je geen pauze. Voorbeeld doorlopende opsomming. Hieronder vind je een voorbeeld van een doorlopende opsomming. Achter de delen van de opsomming plaats je een komma. Je eindigt met een. Het gebruik van leestekens, ook wel interpunctie genoemd, is in het Engels anders dan in het Nederlands. Interpunctie is nodig om aan te geven dat er in een geschreven tekst een pauze ingelast moet worden, er iets benadrukt moet worden of om het einde van een zin aan te geven

Komma voor 'en' Onze Taa

Zoals gezegd, ik gebruik nog Excel 2007, ik kan me voorstellen dat het oudere versies nog niet aanwezig was. Aanpassen gaat door op de Office-knop te klikken in Excel (die ronde knop links bovenin), dan te kiezen voor Opties voor Excel en dan Geavanceerd Dubbele punt. Een dubbele punt in een zin gebruik je als het begin van een opsomming. Als je de zin hardop leest, hoor je op die plek een korte pauze. Een dubbele punt kan ook een conclusie inleiden. Je kunt hier de dubbele punt dan vervangen door dus.Als een dubbele punt de aankondiging is van een verklaring, kun je deze vervangen door want.Verder gebruik je dit leesteken als je een citaat. Gebruik bij een meervoud een apostrof als het woord eindigt op de lange klinker a, e, i, o, u of y. Voorbeelden: alinea's pre's abri's video's menu's pantry's. Als je de apostrof in alinea's zou weglaten, dan rijmt het woord op jas. Met een apostrof krijg je de gewenste uitspraak en rijmt het op kaas. Ti Leestekens worden gebruikt om betekenis, duidelijkheid en nadruk te creeren in zinnen. Je maakt gebruik van leestekens om structuur en organisatie aan te brengen in je geschreven tekst. Je zult snel zien waarom leestekens belangrijk zijn als je deze zin zonder leestekens probeert te lezen Excel CSV, puntkomma ipv komma Voor het werken met de DataMerge module van inDesign, moet ik Excel bestanden exporteren als een kommagescheiden bestand. Echter, hoe ik ook exporteer (CSV, CSV (MS DOS), CSV(Windows) ) etc, er komen steeds puntkomma's te staan ipv een komma

Masker mond horror wit - FeestbazaarBetonklinker Zwart 21x10,5x8 cm
 • Www studieflo.
 • Slingerveer comtoise klok.
 • Wartburg Luther.
 • Acteur spiderman homecoming.
 • Invloedrijke persoon.
 • Bepanthen Eczeem Crème 50 gram Etos.
 • Itsme KBC.
 • Ik wil wedstrijden boksen.
 • Lamborghini aventador lp700 4 roadster.
 • 24 uur Spa Francorchamps 2019 camping.
 • Motivatiebrief Hotelschool The Hague.
 • Schildpadden lagere taxa.
 • Gevulde eieren zalm.
 • 3Doc Out.
 • Krul extensions.
 • Playstation Network traag.
 • Uddel restaurant.
 • Batman Pop Intertoys.
 • Ligbed huren Kijkduin.
 • Vieze tong schoonmaken.
 • Beste merk houtkachel.
 • Hobby vader en zoon.
 • Ideeën intocht sinterklaas dorp.
 • Vilt kleurplaten voor volwassenen.
 • Linda Ronstadt Gilbert Ronstadt.
 • Wat is regen.
 • Levi's 501 CT heren.
 • Micro ring extensions.
 • Metalen wietpijp kopen.
 • Stokrozen onderhouden.
 • Puzzelwoordenboek synoniemen.
 • Hacksaw Ridge IMDb.
 • Hotel Atlantis Bahamas.
 • Rickets.
 • Salomon Ski.
 • Wijken New York Nederlandse namen.
 • Kasteel overnachting.
 • Box Met Lade.
 • Woods Leiden.
 • Lyin' eyes chords.
 • Uitzending gemist Tokidoki 17 mei 2020.