Home

Gemeente Leeuwarden geschiedenis

Joodse Gemeente Leeuwarden - Geschiedenis

De eerste Joodse Gemeente in Leeuwarden. In 1645 geeft het stadsbestuur van Leeuwarden opdracht alle joodse ingezetenen te registreren. Vermoedelijk waren zij afkomstig uit Emden in het Duitse Oost Friesland. Al in 1670 werd een stuk grond bij de oldenhoof op het bolwerk aangekocht om als begraafplaats gebruikt te worden Leeuwarden ( uitspraak (info / uitleg)) (Stadsfries: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert ( uitspraak (info / uitleg))) is een gemeente in het noorden van de Nederlandse provincie Friesland.De gemeente heeft in totaal 123.625 inwoners per 1 augustus 2020 en hoort hiermee qua inwonertal tot de 25 grootste gemeenten van Nederland..

Leeuwarden (gemeente) - Wikipedi

Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto's Informatie uit diverse bronnen over 'Leeuwarden'. Mis geen enkele nieuwe genealogische publicatie! Geef uw e-mailadres en u ontvangt elke maand de gratis Genealogie Online nieuwsbrief met daarin nieuwe stambomen en nieuws en tips over de grootste stamboomwebsite van Nederland en België Geschiedenis. Leeuwarden is een van de elf Friese steden (stadsrecht eind 13e eeuw), ontstaan uit twee terpdorpen (Oldehove en Nijehove) gelegen aan de Middelzee. Als handelsnederzetting weinig voorspoedig, onder andere doordat de Middelzee geleidelijk dichtslibde

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) Gemeente Leeuwarden

Er zijn maatregelen genomen in Leeuwarden en Fryslân vanwege het Coronavirus. Gemeentelijke Belastingen. Digitale Belastingbalie, Betalingsregeling, Kwijtschelding, alle soorten heffingen, Taxatieverslag, Bezwaar maken, e.d. Verkiezingen Tweede Kamer. Informatie over het stemmen tijdens de Tweede Kamer Verkiezingen op 17 maart 2021 Meer informatie vindt u in het Handboek wijkpanels en dorpsbelangen gemeente Leeuwarden. pdf Handboek Gebiedsgericht Werken (PDF, 459.94 KB) Wijk/dorpsprogramma's 2021, wijken en dorpen A t/m N. In de wijk/dorpsprogramma's vindt u per wijk/dorp de activiteiten die gepland staan voor 2020 Leeuwarderadeel is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland ten noorden van Leeuwarden. De gemeente telde 10.089 inwoners en had een oppervlakte van 41,38 km². Leeuwarderadeel was een agrarische en forensengemeente. In de gemeente stond de oudste voormalige stins van Friesland, Dekemastate. Het oudste Leeuwarderadeel bestond uit drie delen, de zogenaamde trimdelen. Het middelste deel hiervan scheidde zich al in de late middeleeuwen af als het grondgebied van. De gemeente in Leeuwarden bestaat dan uit 60 leden en ook in Sneek, Je zou kunnen zeggen dat we niet veel hadden geleerd uit de eigen geschiedenis, want opnieuw is dit wel een locatie tussen allerlei winkels met veel winkelend publiek. Toen in elk geval nog wel Leeuwarden of Ljouwert is de hoofdstad en grootste stad van de Nederlandse provincie Friesland. Ljouwert is Fries voor Leeuwarden. Leeuwarden is in 2018 verkozen tot culturele hoofdstad. Leeuwarden heeft in begin 2018 108.668 inwoners. De stad is onderverdeeld in 24 wijken die weer uit 58 buurten bestaan

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen Leeuwarden was in 1815 niet de enige gemeente die een wapen met een gouden leeuw op een blauw veld aanvroeg. Ook Udenhout en Schelluinen dienden een dergelijke aanvraag in. Omdat het gevraagde wapen sterk zou lijken op het Rijkswapen , en de wapens van Leeuwarden, Schelluinen en Udenhout erg veel op elkaar zouden gaan lijken, moest de Hoge Raad van Adel zich hier eerst over buigen Leeuwarden ( uitspraak (info / uitleg)) (Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert ( uitspraak (info / uitleg)), Bildts: Luwt) is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en een van de oudste steden van Noord-Nederland.. Geschiedenis. Het is bekend dat in de jaren 40 van de twintigste eeuw in Leeuwarden een Remonstrantse Kring actief was. Men hield kerkdiensten in de Waalse kerk. In de jaren vijftig had de Kring zelfs een tijdlang een eigen predikant. Vanaf de jaren zestig werkte de Kring samen met de Doopsgezinden Vanaf 1578 werd de kerk gemeenschappelijk gebruikt door de Dominicanen en de Protestanten in 1580. Toen de rooms-katholieke eredienst in Friesland werd afgeschaft, werd de kerk definitief aan de protestanten toegewezen. Sinsdien is de Grote Kerk de Nederlands Hervormde Gemeente hoofdkerk van Leeuwarden en ook van de provincie

Hoewel de gemeente wat betreft grootte in het midden van de negentiende eeuw al over haar hoogtepunt heen was, is het synagogegebouw nog in 1865 uitgebreid. In 1842 werd aan de Nieuweburen een stedelijke Israelitische armenschool geopend, die later omgezet werd in een godsdienstschool en in 1886 in een nieuw gebouw gehuisvest werd bij het Jacobijner Kerkhof De kinderraad is een project voor basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Ieder jaar doen zes groepen/scholen mee. De scholen leren over politiek en democratie. Op de dag van de kinderraad is er een debatwedstrijd. Eén groep wint met een plan dat ook echt uitgevoerd gaat worden Gemeente Leeuwarden posted a video to playlist Geschiedenis — at Prinsentuin. July 15 · Leeuwarden, Netherlands · Nu kun je lekker zonnen, zwemmen, wandelen of dobberen in de Prinsentuin WELKOM OP ONZE WEBSITE. Welkom, En fijn dat u bij ons op bezoek komt. Zoals u al merkt is deze site in opbouw, als u wilt mag u best uw mening en/of opmerking achterlaten Als inwoner van de gemeente Leeuwarden kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een parkeervergunning of -ontheffing. Met deze parkeervergunning of -ontheffing kunt u parkeren in straten waar een parkeerbeperking geldt, zoals vergunninghouderplaatsen, betaald parkeren of een blauwe zone

Over de plaats Leeuwarden, NL » Genealogie Onlin

Sittard, Limburg

Wil je nog meer te weten komen over de gemeente Leeuwarden en zijn omgeving? Lees hier meer over de geschiedenis en historie Nationaal Park De Alde Feanen is een prachtig natuurgebied waar je tegenwoordig lekker kunt varen ‍♀ of van ultieme rust kunt genieten. Dat was echter..

Leeuwarden Plaatsengids

Waar haalde jij vroeger jouw vuurwerk? Het nieuwe stadion van SC Cambuur ⚽ komt op een terrein met een lange geschiedenis. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden bijna afgerond. Het terrein waar ruim 100 jaar vuurwerk werd gemaakt en verhandeld , wordt klaargemaakt voor de nieuwe bestemming.We nemen een reis door de geschiedenis met Harold en kijken naar de sloop met Bouwe van WMR Overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden (1944) In december 1944 vond in Leeuwarden een spectaculaire gevangenisontsnapping plaats. Tijdens een goed voorbereide operatie van het verzet werden 51 personen uit de zwaarbewaakte gevangenis 'De Blokhuispoort' in Leeuwarden bevrijd De gemeente Leeuwarden heeft nauwelijks een rol gespeeld in de roof van Joodse huizen tijdens de oorlog. Na de bevrijding was de gemeentelijke houding kil, maar niet onrechtmatig

Gemeente Leeuwarden

 1. De Leeuwarder publicist, liefhebber van lokale geschiedenis en uitgever Fenno Schoustra verzorgde van 1964 tot 1997 de uitgave van het populaire krantje. Het blad bracht verhalen en foto's van oud-Leeuwarden en haar bewoners. Om Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden
 2. Ned. gemeente, hoofdstad van de prov. Friesland.. Ontstond uit de terpdorpen Oldehove, Nijenhove en Hoek aan de Middelzee.Nijenhove of OudLeeuwarden bezat waarschijnlijk ca. 1190 stadsrecht; werd 1435 met Hoek en Oldehove verenigd; was in de 13e en begin 14e eeuw een belangrijke haven; werd na de dichtslibbing der Middelzee het middelpunt van het omringende landbouwgebied: had te lijden van de.
 3. Leeuwarderadeel. De stad was tevens de Gemeente Leeuwarden. Door de Raad der Gemeente Leeuwarden werd op 25 Februari 1942 vastgesteld dat het dorp Huizum bij de stad Leeuwarden werd gevoegd. Door de onderstaande beschikking kwamen in 1944 de volgende dorpen bij de Gemeente Leeuwarden: (daarvoor behorende tot de Gemeente Leeuwarderadeel
 4. Gemeente Leeuwarden heeft afgerond een totale oppervlakte van 25.562 hectare, waarvan 23.838 land en 1.724 water (100 hectare is 1 km 2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.134 adressen per km 2. Er wonen 63.338 huishoudens in gemeente Leeuwarden en de gemeente telt 36 woonplaatsen, 22 wijken en 131 buurten
 5. Onze voormalige Synagoge is in 1964 verkocht voor een symbolische gulden aan de gemeente Leeuwarden. De inventaris van die sjoel is overgebracht naar Kfar-Batya, een jeugddorp in Ra'ana in Israël, daar wordt het gelukkig dagelijks gebruikt

Wijken en dorpen Gemeente Leeuwarden

 1. Informatie over gemeente Leeuwarden vindt u op Plaats.nl: Nieuws uit gemeente Leeuwarden, kaart, er op uit, het weer, geschiedenis
 2. Nederland telt nu 355 gemeenten. In 1812 waren dat er meer dan 1100. In twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland bijna 1700 gemeenten gekend. Gemeentegeschiedenis maakt deze en andere historische gegevens per gemeente toegankelijk
 3. gsplan 'Hempens-Teerns'; vastgesteld door de gemeente raad van Leeuwarden d.d. 21 oktober 1996, goedgekeurd door Gedep

Publicaties over Archeologie in Leeuwarden De Wereld onder de Oldehove In 2005-2006 vond op het Oldehoofsterkerkhof, in het centrum van Leeuwarden, een grootschalige opgraving plaats, toen daar een ondergrondse parkeergarage gebouwd moest worden. Op deze plek bevond zich vanaf de Romeinse tijd een van de terpen waaruit Leeuwarden is ontstaan Officieel YouTube-kanaal van de gemeente Leeuwarden en de Leeuwarder gemeenteraad De Grote of Jacobijnerkerk is de oudste en bouwkundig belangrijkste kerk van Leeuwarden. Al meer dan zeven eeuwen lang ontmoet men elkaar in dit indrukwekkende monument. Bij binnenkomst verrast de fraaie combinatie van de moderne inrichting met de eeuwenoude elementen, zoals de graven voor Friese Nassau's in het koor, de 17e-eeuwse preekstoel en het beroemde Müllerorgel uit 1724-1727

Leeuwarderadeel - Wikipedi

Adventkerk Leeuwarden Geschiedenis

De evangelisatiepost in Leeuwarden maakt officieel deel uit van onze gemeente. Meer informatie over de post kunt u vinden op: www.inloophuisachterdehoven.nl Klik hier voor de meeste recente (december 2020) nieuwsbrief over het evangelisatiewerk in Leeuwarden In 2018 zal de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel worden toegevoegd aan Leeuwarden. Geschiedenis Het is onbekend wanneer mensen zich voor het eerst permanent vestigden op het grondgebied waar nu Leeuwarden zich bevindt De geschiedenis van Jorwert gaat terug tot de 9 e eeuw na Christus. Een stille getuige van die vroege periode is het zogenaamde 'Amulet van Jorwert' . Dit amulet is in de buurt van Jorwert gevonden en stamt uit de negende eeuw. Het is vermoedelijk achter-gelaten door een pelgrim. Het amulet bevindt zich nu in het Fries Museum in Leeuwarden Om 17.00 uur start de overdenking uitgezonden via de CGK Leeuwarden. U kunt meeluisteren via de Lukas kast (automatisch verandert naar CGK) en via Kerkdienstgemist.nl Deze diensten worden gezamelijk door de GKV Morgenster en CGK Bethel uitgezonden Het oudste graf op de Noorderbegraafplaats⚰ is vandaag precies 100 jaar. Daarom gingen we met beheerder Wouter op pad langs 100 jaar geschiedenis op de..

Heerenveen (plaats) - Wikipedia

De coronacrisis kost de Protestantse Gemeente te Leeuwarden veel geld. We missen niet alleen de collecte-inkomsten, maar ook verhuuropbrengsten, omdat vergaderingen, lezingen, concerten en dergelijke in onze gebouwen zijn afgelast. Tegelijk lopen de meeste kosten gewoon door Vandaar dat onze gemeente rond 2017 is begonnen met de voorbereidingen van een omgevingsplan, specifiek voor Leeuwarden - Buitengebied Zuid. De omvorming van de bestemmingsplannen voor de overige gebieden binnen onze gemeente naar één omgevingsplan wordt op zijn vroegst vanaf 2022 uitgewerkt en is voor 2029 afgerond Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Netherlands. 10.116 vind-ik-leuks · 460 personen praten hierover. Vragen voor de gemeente Leeuwarden? Stel ze hier. Voor.. Gemeente Leeuwarden op Telefoonboek.nl - Naast een gemeente vind je ook gemeentehuis, overheid, sportaccomodatie, aanhangwagen, afvalverwerking Telefoonboek de Telefoongids van Nederland De afgelopen 24 uur heeft telefoonboek.nl 111,342 zoekopdrachten verwerkt

Het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse gemeente te Leeuwarden is gebouwd in 1774 naar ontwerp van de r.k. stadsarchitect Van Nooteboom (1733 - 1812), met financiële steun van vooral de gemeente te Amsterdam. Hieraan herinnert de gedenksteen in de voorgevel De gemeente Leeuwarden hanteert het protocol fietsen verwijderen 2011. Fietsen die niet juist in de stalling worden gezet, of er half buiten, worden getooid met een label van Gemeente Leeuwarden met de boodschap de fiets binnen 4 uur te verwijderen. Gebeurt dit niet dan worden ze afgevoerd naar de fietsenopslag AFAC waar de fiets afgehaald kan worden voor 25 euro per persoon per fiets Mede door toedoen van de in 2000 opgerichte historische vereniging Aed Levwerd, die intussen rond 1800 leden telt, is de belangstelling voor de geschiedenis van Leeuwarden de laatste jaren enorm toegenomen. Het Historisch Centrum Leeuwarden is voor zowel de beroepshistoricus als de geïnteresseerde leek een rijke bron De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. Over de organisatie Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen.

Leeuwarden (stad) - Wikikid

Gemeentegeschiedenis

Melden storing openbare verlichting / lantaarnpaal Gemeente Leeuwarden. Stap 4 (Optioneel) Vul uw gegevens in: . Op dit meldformulier vragen wij u optioneel om persoonsgegevens. Als u uw e-mailadres invult krijg u terugkoppeling over uw melding via e-mail Bekijk het profiel van Johannes Folkertsma op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Johannes heeft 1 functie op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Johannes en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Wapen van Leeuwarden - Wikipedi

 1. Paleis in Leeuwarden In het centrum van Leeuwarden staat een prachtig wit pand met een lange geschiedenis. U kunt dit historische gebouw alleen aan de buitenkant bewonderen, want in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden is tegenwoordig een hotel gevestigd en hierdoor beperkt toegankelijk voor niet-gasten
 2. Dit is de officiële website van gemeente Waadhoeke. Wegens de coronacrisis is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend
 3. Officiële website van gemeente Rotterdam. Hier vindt u alle informatie, nieuwsberichten en dienstverlening van gemeente Rotterdam
 4. Geschiedenis. Laatst gewijzigd: 30-9-2020. Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland. De gemeente Lelystad ligt in Oostelijk Flevoland en heeft een oppervlakte van 765 km², waaronder een wateroppervlakte van 534 km². Waarnemend burgemeester is sinds 1 oktober 2020 de heer H.M. Meijdam
 5. de gemeente Leeuwarden een faciliterende rol door onder andere circulaire innovaties op verschillende manieren te stimuleren. Zoals het programma Volhoudbaar (5 december 2018) van de gemeente Leeuwarden luidt, willen zij een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving creëren met een duurzame en concurrerende economie
 6. Onze Baptistengemeente Parkkerk in Leeuwarden is een open en levendige geloofsgemeenschap met Jezus Christus als fundament. Op zondagmorgen bent u om 10.00 uur van harte welkom in de Parkkerk aan de Jan van Scorelstraat 76 in Leeuwarden. Wij komen dan samen rond het Woord van God en er is tijd voor ontmoeting met elkaar
 7. 63 Followers, 3 Following, 22 Posts - See Instagram photos and videos from 1001 Spelletjes (@1001spelletjes
Eerste steen bij nieuw Fries Landbouwmuseum gelegd

Leeuwarden (stad) - Wikipedi

 1. Gemeente Leeuwarden. Werkgever en werkzoekende vinden elkaar Ontbijt- en housekeepingmedewerkers aan de slag in WTC hotel Vanaf vandaag, vrijdag 14 augustus, gaan vijf gemotiveerde ontbijtmedewerkers in het nieuwe WTC hotel aan de slag!
 2. De bekendmaking Gemeente Leeuwarden - Fysieke afsluiting - Kruisstraat Leeuwarden is gedaan door overheidsinstantie Leeuwarden, met omschrijving: Afsluiten Kruisstraat voor doorgaand verkeer Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan
 3. Gemeente Leeuwarden. Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden: Telefoonnummer: 14058 E-mailadres: gemeente@leeuwarden.nl: Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden: Website: www.leeuwarden.nl (Opent in nieuw venster) Ga terug naar 'Aangesloten.
 4. Herindeling: Gemeente Leeuwarden is in 2017 groter geworden door toevoeging van de gemeente Leeuwarderadeel. Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Leeuwarden is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019
 5. De gemeente Leeuwarden gaf haar een werkervaringsplek bij Vizier op Werk. Daar haalde Kelly haar veiligheidspapieren en een heftruckcertificaat. Er waren daar bovendien mensen die tegen haar zeiden: denk aan je toekomst, maak er wat van. 'Dat vond ik fijn', zegt Kelly
 6. 26-apr-2016 - Ontdek Leeuwarden >> | Gemeente Leeuwarden
 7. De gemeente Leeuwarden bestrijkt een gebied van 17.023 hectare, waarvan 1.582 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 699 personen. In totaal wonen er in Leeuwarden 107.897 mensen waarvan 49,50% man is en 50,50% vrouw. Leeuwarden ligt in de provincie Friesland

Afvalkalender gemeente Leeuwarden. Ga naar uw persoonlijke afvalkalender of afvalwijzer en zie op welke dag inzameling van uw afval plaatsvindt en uw grijze, groene, blauwe bak of minicontainer wordt geleegd Bekijk het profiel van Leo van der Laan op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Leo van der heeft 1 functie op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Leo van der en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Geschiedenis - Leeuwarden

 1. Leeuwarden heeft hiervoor politie en toezichthouders ingeschakeld. Wat belangrijk om te weten is dat de burgemeester voor een hoop dingen verantwoordelijk is in zijn gemeente. Voor alle dingen die zich in de gemeente afspelen moet de burgemeester verantwoording afleggen
 2. Gemeente Leeuwarden (Leeuwarden) De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-02-2021 Op 06-02-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-02-2021 doorgevoerd. Sluit. Adresgegevens. Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2.
 3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden heeft het verzoek ontvangen om mee te werken aan een regionale opvanglocatie. Als gemeenteraad hebben wij de vraag gekregen om wensen en bedenkingen mee te geven aan het college

Pagina's in categorie Gemeente Leeuwarden Deze categorie bevat de volgende 159 pagina's, van in totaal 159 Gemeente Leeuwarden is in 2017 groter geworden door toevoeging van de gemeente Leeuwarderadeel. Het Excel document bevat meerdere meerdere handige presentaties van de informatie: Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten

Gemeente Leeuwarden vraagt dorpsbewoners mee te denken met woonbeleid. Om in beeld te krijgen welke woonwensen inwoners van de dorpen in de gemeente Leeuwarden hebben, De National Portrait Gallery in Londen is is volledig gewijd aan portretten van beroemde personen uit de (Britse) geschiedenis Bereikbaarheid bureau ADS In verband met de verscherpte maatregelen rond het coronavirus werken de medewerkers van de ADS zoveel mogelijk vanuit huis. Van daaruit proberen zij de dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. U kunt het ADS-bureau het beste bereiken per e-mail: ads@doopsgezind.nl. Lees meer >> 2. Leeuwarden is in 2028 een sterke economische gemeente in Noord-Nederland en Europa. 3. Het is goed leven in de gemeente in 2028. Deze compilatie geeft een impressie weer van de georganiseerde dialoogsessies over de omgevingsvisie. Verschillende inwoners en ondernemers zijn aan het woord over hoe gemeente Leeuwarden er in 2028 uit dient te zien Geschiedenis Vliegbasis Leeuwarden Zoals veel luchtmachtbases in Nederland, was Vliegbasis Leeuwarden oorspronkelijk een burgervliegveld. In 1938 werd Vliegbasis Leeuwarden een officieel luchtvaartterrein, onder andere voor motorvliegtuigen van de KLM 2-dec-2016 - Op 25 augustus 1864 werd door de raad van de gemeente Leeuwarden besloten tot de bouw van een schoolgebouw aan het Zaailand. In 1866 werd de school, die in eigendom aan de gemeente behoorde, in onderhoud en beheer aan het Rijk overgedragen. In 1867 was de bouw in een zodanig stadium dat op 1 juli door de regering werd besloten, dat met ingang van 1 september daaropvolgend in.

Gemeente Roerdalen heeft een rijke geschiedenis. Lees op deze pagina meer informatie over de historie van onze gemeente en het gebruik van de gemeentevlag en het gemeentewapen Markten in gemeente Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden. Gemeentes (A-Z) A. Aa En Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen Aan Den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen Asten Altena. B In verband met het coronavirus werken wij nu op afspraak. U kunt zelf een afspraak maken via de online afspraakpagina of bel naar (0527) 689868. Lees meer Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. https://wikikids.nl/index.php?title=Sjabloon:Navigatie. ‐ De gemeente Leeuwarden heeft een regeling opgesteld voor verlaging van de bouwleges bij duurzame renovatieprojecten die leiden tot een EPC van 0,2. ‐ Hiernaast verwacht de gemeente Leeuwarden dat op basis van gedrag, energiezuinige apparaten, slimme thermostaten etc, aanvullend nog 0,136 PJ wordt bespaard tot 2020

U kunt in de gemeente Leeuwarden bedrijfsruimte huren of kopen, op nieuwe óf bestaande locaties. Waar u ook naar zoekt: de gemeente onderzoekt graag samen met u de ruimte. Financiering. Hier vindt u financieringsmogelijkheden voor u als ondernemer en voor uw bedrijf. Bedrijf starten Livestream kerkdienst via youtube. LIVESTREAM. Bekijk de livestream op uw computer. De livestream wordt uitgezonden via YouTube op het Videokanaal De Deur Leeuwarden of www.kerkonline.tv.U kunt deze bekijken door op de link te klikken en te kiezen voor de video waar NU LIVE achter staat.. Bekijk de livestream op uw tablet of smartphon 27-jun-2018 - Bekendmaking over bewegingsvrijheid. De voorlopige Burgemeester maakt.... Uit de collectie: Oorlogsaffiches 1940-1945. Vervaardigingsjaar: 194

Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, Netherlands. 10.153 vind-ik-leuks · 141 personen praten hierover. Vragen voor de gemeente Leeuwarden? Stel ze hier. Voor.. In de gemeente Leeuwarden kunt u uw rijbewijs online aanvragen, als u: In het bezit bent van een telefoon met Android. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de aanvraag te doen met een iPhone (Apple). Ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Leeuwarden Netnummer gemeente Leeuwarden op Telefoonboek.nl - Naast een netnummer gemeente vind je ook gemeentehuis, overheid, sportaccomodatie, aanhangwagen, afvalverwerkin 8911 CD Leeuwarden E-mail: onderweg@dgleeuwarden.org. Website Bent u gemeentelid met een functie binnen de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden die toegang tot de web-faciliteiten vraagt dan kunt u een inlogcode aanvragen voor het interne gedeelte van deze website via een van de volgende mailadressen: webmaster@dgleeuwarden.org of helpdesk@ligare.info

Wmo-loket gemeente Leeuwarden Gemeentelijk wmo-loket. Direct naar Wmo-loket gemeente Leeuwarden. Aanvullende informatie. Dekkingsgebied(en) Leeuwarden. Kenmerken De Remonstrantse gemeente Leeuwarden is een open gemeenschap en telt ruim vijftig leden en vrienden in de provincie Friesland. De actieve gemeente strekt zich uit van Drachten tot Harlingen, van Veenwouden tot Lemmer, van de Waddenzee tot Stellingwerven Het archief bevat de geschiedenis van de gemeente Hardenberg, de voormalige gemeenten Avereest, Gramsbergen, Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg. Meer informatie over Over het archief. Zoeken in archieven Wetterskip Fryslân heeft de gemeente Leeuwarden vergunning verleend voor een aquathermie-installatie bij het hoofdkantoor van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Grou. De gemeente is eigenaar van het pand. Dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek van Wetterskip Fryslân overhandigde de vergunning maandag 14 december aan wethouder Hein de Haan van gemeente Leeuwarden en [

Drachten - Wikipedia

Geschiedenis - Grote Kerk - Leeuwarden

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen de vieringen van 75 jaar Vrijheid ook in Haarlemmermeer niet doorgaan. Toch willen we stilstaan bij dit zo belangrijke moment in onze geschiedenis. De komende weken staan daarom in InforMeer online verhalen over het laatste oorlogsjaar en de bevrijding Gemeente zorgloket Leeuwarden op Telefoonboek.nl - Naast een gemeente zorgloket vind je ook gemeentehuis, overheid, sportaccomodatie, aanhangwagen, afvalverwerkin

Leeuwarden (stad) - WikipediaLidmaten Doopsgezinden 1668-1829 - Stadsarchief AmsterdamHendrik LuyckxBeschrijving van de geschiedenis van een aantal zomerhuizen

De gemeente Leeuwarden heeft een energieke organisatie van ruim 1500 betrokken en trotse medewerkers, die samen met het bestuur vorm geeft aan de ontwikkeling van onze gemeente. De organisatie betreft een typische 'Friese organisatie' met een 'hands on' mentaliteit, waar openheid, gelijkwaardigheid en 'samen de schouders onder een opgave zetten' de boventoon voert Gemeente Ameland. Hoog contrast Lees voor. Gemeente Vlielan Huidige: Geschiedenis Geschiedenis. Het MCL is ontstaan uit de samenvoeging van drie Leeuwarder ziekenhuizen: Triotel, Door de samenvoeging van MCL-noord en MCL-zuid in 2004 is er nu één ziekenhuislocatie in Leeuwarden. MCL-midden (Diakonessenhuis) is in 1987 gesloten omdat uitbreiding op de Noordersingel niet meer mogelijk was 8936 AA Leeuwarden (Vlakbij Mirocenter, zijstraat Tynjedyk) Bankgegevens: NL 53 RABO 0344.8802.73 NL 13 INGB 0006.5195.44 t.n.v. De Deur Leeuwarden. Stichting Beheer Evangelie Gemeente De Deur Leeuwarden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN 804570929 Giften / schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting

 • Wakeboard kopen Marktplaats.
 • Red Hat Enterprise Linux.
 • Politie A12 vandaag.
 • Hoeveel patiënten per huisarts.
 • Uitzending gemist Tokidoki 17 mei 2020.
 • Fotografie effecten.
 • Albert Heijn utrecht folder.
 • Fietsenwinkel Gentbrugge.
 • Roze en witte ballonnen.
 • Michael Kors Watch heren.
 • Kerst chocolade bonbons.
 • Zure oordruppels met triamcinolon kopen.
 • Lekdetectievloeistof.
 • Discus antwerpen.
 • Stalen spanten woning.
 • Politierechtbank Leuven.
 • Voetreflex endometriose.
 • Badwater baby.
 • Assessment oefenen gratis.
 • Opblaasbaar zwembad.
 • Mri scan hersenen schadelijk.
 • Mycene museum.
 • Kaarsjestocht Groningen.
 • IPhone overzetten lukt niet.
 • Internet op Smart tv Samsung.
 • Afsluitbare fietsenstalling.
 • 1 2 3 4 5.
 • Google Meet download Windows 10.
 • Lijfstraffen Engels.
 • Horses Patti Smith wiki.
 • Omzetverhogende acties detailhandel.
 • Zoete groene smoothie.
 • Berkenstammen Intratuin.
 • Max Verstappen pet met handtekening.
 • Crazy Google Maps.
 • Tiffani Thiessen Saved by the Bell.
 • Tabel verwijderen Excel.
 • Unicorn taart 2 lagen.
 • Restaurant Mol centrum.
 • Festival organiseren checklist.
 • Oude buitenboordmotor.